Kilpailutuskriteerit

1. Tuulisähköä pitää saada heti. Tuulisähköä pitää tarjota koko tarjouspyynnön tekijäryhmälle mahdollisimman pian kilpailutuksen ratkettua.

Alkuvaiheessa sähkö voi olla esimerkiksi sertifikaattikaupalla hankittua.

2. Tuulivoimaa pitää rakentaa lisää. Arvioimme yhtiöiden meille esittämät investointisuunnitelmat.

Yhtiö esittää, miten sen suunnitelmiin vaikuttaa jos yhtiö saa meidän heille tarjoman ison uuden asiakasmäärän. Esim. kuinka monta lisäasiakasta tarvitaan laajentamaan olemassa olevaa investointisuunnitelmaa ja kuinka paljon. (esim. 100 uutta asiakasta = 1 MW lisää investointeja). Tarjouksia arvioidaan erityisesti lähivuosien (2011 ja 2015) suunitelmien perusteella.

Arvioitavana on:
- Yhtiön tuottaman tuulisähkön kokonaismäärä Suomessa.
- Tuotetun tuulisähkön määrä suhteessa yrityksen koko sähkönmyyntiin Suomessa.
- Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioiminen sekä hankkeista tiedottaminen.

Yhtiö voi laskea täysimääräisesti mukaan kokonaan omistamiensa tuulivoimaloiden tai tuulivoimalapuistojen tuotannon. Osaomistuksista huomioimme suunnitelman omistusosuuden mukaisesti.

3. Hinnoittelu seuraa sähkön markkinahintaa. Arvioimme energiayhtiölle jäävää marginaalia.

Sähkön hinta asiakkaalle sidotaan sähkön pohjoismaiseen pörssihintaan. Yritys voi määrittää kiinteän marginaalin pörssihintaan. Tällä hinnoittelutavalla emme voi pitkällä aikavälillä voittaa, emmekä hävitä. Korkein markkinoilla nyt käytössä oleva marginaali on 50 euroa vuodessa. Kilpailutusta voi tuskin voittaa ainakaan korkeammalla marginaalilla.

4. Tuulipuiston pitää räjäyttää tajunta. Arvioimme suunniteltujen tuulivoimaloiden ja puistojen päräyttävyyttä.

Tuulivoima on kuule hieno juttu. Siksi lisäpisteitä voi saada tarjous, joka vie koko tuulivoiman tekemisen uudelle tasolle. Tällä tarkoitamme kauneutta, viestintää ja vetovoimaa.