Miksi tuulisähkö?

Haluamme energiaa pienillä ympäristövaikutuksilla

Tuulisähkö on ilmastonmuutoksen kannalta yksi parhaista mahdollisista energiamuodoista. Se on täysin uusiutuva ja voimalan pystyttamisen jälkeen lähes päästötön. Se ei kilpaile ruuoantuotannon kanssa, eikä sillä ole suuria turvallisuusriskejä.

Puhdasta energiaa ei ole

Kaikella energiantuotannolla on negatiivisia ympäristövaikutuksia. Turpeen, hiilen, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö lämmittää ilmakehää. Monet pitävät ydinvoimaa riskialttiina ja kalliina ratkaisuna. Vesivoimaa ei Suomeen ole helppoa rakentaa lisää, eikä se ole päästöiltään yhtä pientä kuin tuulivoima.

Tuulivoiman päästöt

Tuulivoima aiheuttaa ilmastopäästöjä lähinnä rakentamisvaiheessa. Tuulivoimalassa käytetyn teräksen valmistaminen tuottaa päästöjä. Kuljetukset ja huoltotyöt ovat myös pieni päästölähde. Tuulivoimala tuottaa sen valmistamiseen käytetyn energian 3-6 kuukaudessa takaisin. Mikään energiantuotantomuoto ei ole täysin saasteeton. Tuulivoimala on kuitenkin selkeästi yksi saasteettomimmista.

Onko Suomessa jo tuulivoimaa?

Suomi on Euroopan kärkimaita biopolttoaineiden ja vesivoiman käytössä, mutta tuulivoiman käytössä tulemme reilusti jälkijunassa. Tietoa ja taitoa Suomesta löytyy, mutta tahtoa tuulivoimaan investoinnissa puuttuu. Tällä hetkellä tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on vain 0,1 %, eli n. 40 MW, kun esimerkiksi Tanskassa tuulivoimalla tuotetaan jo kymmenen prosenttia maan sähköntarpeesta.

Entä jos ei tuule?

Silloin sähköä ei synny, vaan sitä pitää ottaa joko varastoista tai tuottaa muilla tavoilla. Suomessa kuitenkin tuulee eniten talvisin, jolloin myös energian kysyntä on suurimmillaan. Kaiken lisäksi jossain päin Suomea tuulee aina.

Voitteko kehua vielä vähän tuulivoimaa?

Tuulivoima elvyttää syrjäiset seudut, koska se tarjoaa työtä voimaloiden pystytyksessä ja huollossa. Koska tuuli on energian lähteenä ilmainen ja laajalla levinnyt, ei se sido energiatuotantoa polttoaineen tuottajaan. Koska fossiilisten-, bio- ja atomipolttoaineiden saatavuus ja hinta vaihtelevat, on tuuli-, aalto- ja aurinkovoima ovat niitä riskittömämpiä vaihtoehtoja. Mainitsimmeko jo lähitulevaisuuden mahdollisuudesta hankkia tuulivoimala itse ja myydä sähköä verkkoon?

Onko tuulivoima kallista?

Tuulivoima on tällä hetkellä ostettuna hieman standardisähköä kalliimpaa, mutta päästöjen ja energian hinnan noustessa siitä todennäköisesti tulee pitkällä tähtäimellä edullisempaa. Tuulisähkö vaatii nimittäin suuria investointeja aluksi, eli on pääomaintensiivistä tuotantoa; sen hinnasta 80 prosenttia syntyy investoitavista pääomista ja loput huolto- ja ylläpitokuluista. Ydinvoiman kustannusrakenne muistuttaa tuulivoimaa.

Entä myllyt, ne näkyvät ja kuuluvat kauas?

Tuulivoiman rakentaminen muuttaa maisemia. Alla olevasta kuvasta näkyy, että suuri tuulivoimala on korkeampi kuin muut suomalaiset maamerkit. Siksi tuulivoimalat pitää sijoittaa huolella. Tuulivoimalat kannattaa sijoittaa ryhmiin tuulipuistoiksi, jolloin maisemavaikutukset ovat vähäisemmät ja muodostelmat jopa kauniita.