Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä 19. toukokuuta 2009

1) Rekisterinpitäjä

Demos Helsinki ry
Laivurinkatu 41, kulmahuoneisto, 00150 Helsinki

tuuli.kaskinen@ilmastotalkoot.fi

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuuli Kaskinen
Laivurinkatu 41, kulmahuoneisto, 00150 Helsinki

tuuli.kaskinen@ilmastotalkoot.fi

3) Rekisterin nimi

Ilmastomaajoukkue

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään sähkön myyjien kilpailutuksessa tuulivoiman lisärakentamisesta.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön nimen lisäksi osoitetiedot sekä asunnon koon ja asumistyypin.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Ilmastomaajoukkue-internetsivustolta, jonne henkilö jättää itse henkilö- ja osoitetietonsa sekä muuta sähkönkulutukseen liittyvää oleellista tietoa, kuten asunnon koon ja asumistyypin.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot luovutetaan sille sähkön myyjälle, joka voittaa kilpailutuksen Ilmastomaajoukkue-projektissa.

8) Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Tietoja ei kerätä eikä talleteta manuaalisesti.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot ovat suojatussa tietokannassa, jonne on rajoitettu ja salasanoin suojattu pääsy.